Account sp. z o.o. jest firmą audytorską dostarczającą profesjonalne usługi na najwyższym poziomie w zakresie audytu, szeroko rozumianej rachunkowości, doradztwa podatkowego oraz gospodarczego zarówno dla krajowych jak i zagranicznych podmiotów gospodarczych.

Specjalizujemy się w:

  • badaniu sprawozdań finansowych wg przepisów polskich i MSRF,
  • prowadzeniu ksiąg rachunkowych,
  • sporządzaniu sprawozdań finansowych wg MSSF,
  • wyprowadzaniu zaległości rachunkowo - podatkowych.

Naszą działalność opieramy na kadrze o najwyższych kwalifikacjach i szerokim doświadczeniu zawodowym zdobytym w trakcie wieloletniej pracy dla wielu wymagających klientów.

Serdecznie zapraszamy do współpracy.

Z poważaniem,
Justyna B. Zakrzewska
Prezes Zarządu
Biegły Rewident nr 10374
ACCA Member (the Association of Chartered Certified Accountants)
Ekspert Komisji ds. Standardów Rewizji Finansowej i Norm Wykonywania Zawodu powołanej przy Krajowej Izbie Biegłych Rewidentów. Wykładowca z dziedziny Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) i Międzynarodowych Standardów Rewizji Finansowej (MSRF)

pl-pl

Lokalizacja