Account sp z o.o. jest współwydawcą publikacji IFAC:

Przewodnik wdrażania kontroli jakości w małych i średnich firmach audytorskich

Przewodnik stosowania Międzynarodowych Standardów Rewizji Finansowej w badaniu małych i średnich jednostek

Zapraszamy na www.przewodnikaudytu.pl

pl-pl

Lokalizacja