Audyt

Badanie sprawozdań finansowych przeprowadzamy wg przepisów polskich oraz Międzynarodowych Standardów Rewizji Finansowej wykorzystując wiedzę z zakresu poszczególnych branż i sektorów gospodarki.

W ramach usług audytorskich oferujemy:

  • badanie i przegląd sprawozdań finansowych sporządzonych zgodnie z polskimi zasadami rachunkowości,
  • badanie i przegląd sprawozdań finansowych sporządzonych według wymogów obowiązujących emitentów papierów wartościowych dopuszczonych do obrotu publicznego,
  • badanie i przegląd sprawozdań finansowych sporządzonych według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej,
  • badanie i przegląd sprawozdań finansowych sporządzonych według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej na potrzeby konsolidacji grupy,
  • przeglądy due dilligence,
  • badanie środków unijnych.
pl-pl

Lokalizacja