Drukuj

Doradztwo gospodarcze

Oferujemy usługi doradcze mające na celu poprawę efektywności działania przedsiębiorstw oraz ich stały rozwój. Rozwiązujemy bieżące problemy dotyczące zarządzania na poziomie strategicznym i operacyjnym.

Świadczone usługi obejmują zarządzanie kosztami i efektywnością, projektami, zasobami ludzkimi, ryzykiem nadużyć, ryzykiem gospodarczym, usprawnianie działania przedsiębiorstwa, audyt wewnętrzny.