Szkolenia

Oferujemy specjalistyczne szkolenia oraz warsztaty dla kadry finansowe i biegłych rewidentów

Tematyka szkoleń:

  • Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej
  • Ustawa o rachunkowości
  • Analiza finansowa sprawozdań finansowych
  • Rachunkowość zarządcza
  • Międzynarodowe Standardy Rewizji Finansowej
  • Krajowe Standardy Rewizji Finansowej
pl-pl

Lokalizacja