5 najczęściej popełnianych błędów
księgowo - podatkowych

Strona główna » 5 najczęściej popełnianych błędów księgowo – podatkowych

Biuro rachunkowe pomaga w sposób prawidłowy prowadzić sprawy księgowo-podatkowe przedsiębiorcom ograniczając jednocześnie przykre konsekwencje pomyłek i błędów księgowych. Podpowiadamy, jak uniknąć tych błędów i na czym one polegają.

1.Błędne rozliczanie VAT-u

Prawidłowe rozliczanie podatku VAT jest szczególnie skomplikowane. Regulacje VAT zawierają wiele zapisów szczególnych będących odstępstwem od zasady ogólnej rozliczania podatku należnego od sprzedaży i naliczonego od zakupów a do tego przepisy w zakresie podatku VAT bardzo często się zmieniają. Przedsiębiorca, nie będący specjalistą w podatkach a zajmujący się samodzielnie rozliczaniem podatku VAT może popełnić wiele błędów wynikających chociażby z braku aktualnej wiedzy. Skorzystanie z oferty biura rachunkowego daje pewność, że podatki firmy będą zawsze pod prawidłową kontrolą.

2.Nieprawidłowa stawka VAT a faktura sprzedaży

Podstawową stawką podatku VAT przy sprzedaży towarów i usług jest stawka 23% VAT. W niektórych przypadkach trzeba zastosować obniżoną stawkę podatku lub też zwolnienie z opodatkowania przedmiotowe (dotyczące rodzaju transakcji). W przypadku gdy podatnik wystawił fakturę sprzedaży błędną stawką podatku VAT, jest narażony na powstawania zaległości podatkowych w przypadku wyższej stawki VAT niż wynika to z ustawy wraz z odsetkami za zwłokę. W każdym przypadku zastosowania błędnej stawki VAT jest zawsze ryzyko ukarania przedsiębiorcy dodatkowo mandatem. Tu również skorzystanie z oferty biura rachunkowego daje pewność, że podatki firmy będą zawsze pod prawidłową kontrolą.

3. Błędnie sporządzona inwentaryzacja

Inwentaryzacja polega na spisie stanu magazynowego i ustaleniu rzeczywistego stanu rzeczowych oraz pieniężnych składników majątkowych. To metoda kontroli wewnętrznej, która ma za zadanie wyjaśnienie różnic pomiędzy stanem rzeczywistym a stanem wynikającym z ewidencji księgowej. Biuro rachunkowe pomaga przeprowadzić ten proces w oparciu o dane księgowe oraz doświadczenie.

4. Niewłaściwie sporządzona dokumentacja źródłowa

Księgi rachunkowe są zbiorami zapisów księgowych, obrotów i sald, które powinny być oznaczone nazwą jednostki oraz nazwą danego rodzaju księgi rachunkowej. Dokumenty księgowe będące podstawą zapisów księgowych muszą spełniać wiele kryteriów, aby móc je ująć w księgach rachunkowych, np. powinny być zaakceptowane przez upoważnioną osobę przed zaksięgowaniem. Braki lub błędy w dokumentach księgowych mogą powodować wyrzucenie danego kosztu z kosztów podatkowych i brak prawa do odliczenia podatku VAT. Biuro rachunkowe posiadając aktualną wiedzę w zakresie podatków i rachunkowości pomaga eliminować błędy w dokumentacji źródłowej.

5. Błędy w sprawozdaniu finansowym

Błędy w sprawozdaniu wynikają zazwyczaj z pomyłek arytmetycznych, mylnej interpretacji przepisów, innych niedopatrzeń oraz nieprawidłowego zastosowania zasad rachunkowości. Profesjonalne prowadzenie ksiąg rachunkowych pomaga uniknąć pomyłek i ewentualne ustalić prawidłowe kwoty w sprawozdaniu finansowym.