Pełna księgowość czy uproszczona księgowość
– jaką formę rozliczania wybrać?

Strona główna » Pełna księgowość czy uproszczona księgowość – jaką formę rozliczania wybrać?

Wybór sposobu rozliczenia z Urzędem Skarbowym stanowi bardzo istotną kwestię. Zależy ona od wielu czynników. Jaka forma prowadzenia ewidencji finansowej sprawdza się najlepiej i czym kierować się przy podejmowaniu decyzji?

To precyzyjny i zarazem skomplikowany system ewidencjonowania informacji gospodarczych. Umożliwia on nie tylko rejestrowanie przychodów i rozchodów, ale także inwentaryzację majątku i zobowiązań z tytułu podatków. W praktyce otrzymuje się niezwykle dokładny obraz stanu finansowego firmy, a przedsiębiorcy zyskują pełną kontrolę nad budżetem. Do obsługi księgowej wymaga się m.in. prowadzenia ksiąg rachunkowych, sprawozdań finansowych. Kwestie te reguluje Ustawa o Rachunkowości.

Na czym polega księgowość uproszczona?

Księgowość uproszczona charakteryzuje się wieloma ułatwieniami. Działalność rozlicza się, stosując mało skomplikowane sposoby gromadzenia danych finansowych. Do podstawowych form opodatkowania zaliczają się: – Karta podatkowa Polega ona na płaceniu fiskusowi stałej daniny, bez względu na wysokość dochodów. Kwota zależy m.in. od profilu działalności i liczby pracowników. Obejmuje nieliczne zawody oraz dotyczy jedynie wąskiej grupy odbiorców. – Podatkowa księga przychodów i rozchodów W tym wypadku biuro rachunkowe zobligowane jest do zapisywania wszystkich przychodów i kosztów. Na tej podstawie określa się kwotę podatku do zapłaty. Na taki krok decyduje się większość małych firm. – Ryczałt ewidencjonowany Dotyczy on wybranych branż. Korzystają z niego m.in. aptekarze, właściciele lombardów, kantorów, a także podmioty zajmujące się handlem częściami do pojazdów mechanicznych. Osoby te płacą ustaloną stawkę podatku, która wynosi od 2% do 20%.

Uproszczona czy pełna księgowość?

Do prowadzenia pełnej księgowości zobligowane są spółki komandytowe, komandytowo-akcyjne, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, spółki akcyjne, a także przedsiębiorstwa, których przychody roku podatkowym wyniosły ponad 2 mln euro. Z uproszczonej księgowości korzystają przede wszystkim przedstawiciele jednoosobowych działalności gospodarczych, spółki cywilne (pod warunkiem, że nie przekraczają one przychodów określonych w Ustawie o PIT oraz Ustawie o Rachunkowości). Warto jednak podkreślić, że na wybór ksiąg rachunkowych mogą zdecydować się wszyscy przedsiębiorcy, ale muszą się oni liczyć z wyższymi kosztami obsługi księgowej.

Wady i zalety poszczególnych rozwiązań

Do zalet uproszczonej księgowości zalicza się przede wszystkim łatwość rejestrowania danych. Nie ma potrzeby przygotowywania sprawozdań, salda aktywów i pasywów, prognozowania wyników finansowych. Koszty związane z usługami biura rachunkowego są stosunkowo niewielkie. Wśród minusów takiej ewidencji warto wymienić mniejszą szczegółowość informacji. Ewidencjonowanie pełne wiąże się z zawiłymi procedurami. Stąd też obsługa księgowa jest dużo droższa, ale trzeba podkreślić, że to najlepszy sposób kontroli wydatków, kosztów i przychodów.